Lokalita

Vršovice se nachází na území hlavního města Prahy a patří k městské části Praha 10. Jako předměstí Prahy byly v roce 1922 Vršovice připojeny k Praze a staly se součástí metropole. Vývoj Vršovic byl silně ovlivněn rozvojem průmyslu v 19. a 20. století. Podle posledního sčítání lidu v roce 2021 měly Vršovice 59 307 obyvatel.

Vršovice jsou dobře propojeny s centrem Prahy, vedou sem tramvajové linky a metrem lze dojet do nedaleké stanice Náměstí Míru. V lokalitě se také nachází vlakové nádraží Vršovice a na nedalekém náměstí Bratří Synků je plánovaná stanice metra D. Díky své výhodné poloze a dobrému spojení s ostatními částmi města jsou Vršovice velmi oblíbenou rezidenční lokalitou.

Vršovice nabízí svým obyvatelům širokou škálu občanské vybavenosti. Nachází se zde například několik mateřských, základních a středních škol, knihovna, poliklinika, sportovní areály, koupaliště, hřiště a parky. Ve Vršovicích je řada obchodů, supermarketů a malých prodejen se zbožím pro denní potřeby. Kromě toho zde najdete vyhledávané restaurace, kavárny a bary. Vršovice jsou také oblíbenou lokalitou pro mladé podnikatele a kreativní lidi. Nachází se zde několik sdílených pracovních prostor pro start-upy a coworking.

Co se týče rekreačních míst, nabízí Vršovice řadu parků a zelených ploch s možnostmi pro odpočinek a sportovní aktivity. Mezi nejznámější patří Havlíčkovy sady, park Folimanka nebo Heroldovy sady. Rekreační potenciál má uporavené okolí Botiče a související cyklistické a turistické trasy.

Řešené území

Polyfunkční dům při ulici Vršovická vznikne v místě dnešního parkoviště, v proluce uprostřed blokové zástavby pražských Vršovic.

V 90. letech byl pozemek svěřen městské části Praha 10, která jej pronajala společnosti provozující síť supermarketů. Na základě toho zde, vznikl projekt Integrovaného obchodního a bytového domu Delvita, pro který bylo v roce 1998 vydáno rozhodnutí o umístění stavby a následně v roce 2001 stavební povolení. Stavba byla zahájena realizací vjezdové rampy do podzemních garáží, sloužících i sousednímu objektu bytového domu. K výstavbě samotného domu však nedošlo. Společnost Delvita předala práva vyplývající z projektové dokumentace akciové společnosti městské části Praha 10. V roce 2018 byly pozemky odejmuty ze svěřené správy městské části a v současné době jsou hlavním městem Prahou svěřeny k hospodaření PDS za účelem přípravy stavby bytového domu, který by odpovídal současným urbanistickým, architektonickým a technickým požadavkům a nabídnul pro město efektivnější využití a výhodnější funkční skladbu než existující projekt.

Na druhé straně Botiče leží fotbalový stadion Ďolíček, naproti přes ulici se nachází Gymnázium Přípotoční. Dále je pozemek obklopený blokovou zástavbou v ulicích Vršovická a Petrohradská.