Hlavní město Praha a Městská část Praha 10 uzavřou memorandum o spolupráci na rozvoji lokality Vršovické ulice a stadionu Bohemians. Prvním projektem bude Bytový dům Vršovická s městskými nájemními byty

V pondělí 20. září 2021 schválila Rada Hl. m. Prahy spolupráci Hlavního města Prahy s Městskou částí Praha 10 na rozvoji lokality kolem vršovického stadionu Bohemians. Součástí memoranda je celková revitalizace zanedbávaného území, rekonstrukce tribun stadionu a výstavba projektu městského nájemního bydlení s názvem Bytový dům Vršovická. Pro něj bude v nejbližších týdnech vypsána architektonická soutěž a následně se začne s přípravou dokumentace pro stavební povolení. Přípravou a koordinací celého projektu byla pověřena Pražská developerská společnost, příspěvková organizace.

Okolí vršovického stadionu Bohemians podél ulice Vršovická je jedním z největších území v širším centru Prahy, které zcela patří Magistrátu hl. m. Prahy. Cenný, nicméně dlouho zanedbávaný, pozemek hned vedle sportovního stadionu je vhodný pro výstavbu projektu městského nájemního bydlení s významným podílem služeb.

V zájmu rozvoje celé lokality se Magistrát hl. m. Prahy dohodl s Městskou částí Prahy 10 na základních parametrech dalšího společného postupu. Konkrétní podmínky jsou definovány v aktualizovaném znění Memoranda o spolupráci, které Rada hl. m. Prahy schválila. Memorandum se také zabývá dalším postupem ohledně stadionu Ďolíček, kde město předpokládá postupnou rekonstrukci hlavní tribuny a následnou postupnou rekonstrukci, popř. dostavbu dalších tribun.

Jedním z klíčových kroků v rozvoji daného území bude příprava nové městské bytové výstavby, kdy vznikne přibližně 100 až 120 bytů, včetně služeb a parkování,“ uvedl Adam Zábranský, radní pro bydlení a transparentnost.

Na architektonickou podobu tohoto projektu PDS vyhlásí architektonickou soutěž, přičemž soutěžící nebudou řešit jen samotný bytový dům, ale i širší urbanistické vazby v území, včetně základní rozvahy pro fotbalový stadion a okolní veřejné prostory.  Konkrétní podoba stadionu bude řešena následně, ale pro takové zadání budou již nyní definovány hlavní podmínky.

Jsme rádi, že se úroveň celé lokality bude postupně zvyšovat a že jsme s Městskou částí Praha 10 našli shodu na hlavních podmínkách spolupráce. Důležitým krokem bude také bude příprava pěšího propojení mezi Dannerovým parkem a Sámovou ulicí severně od stadionu. A těším se, že z připravované architektonické soutěže vzejde kvalitní a zcela současný návrh bytového domu,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora Hlavního města Prahy a radní pro územní rozvoj.

V rámci úvah o území také budeme s Prahou 10 spolupracovat na přípravě sportovní haly, která naváže na areál Gymnázia Přípotoční. Momentálně máme objemovou studii, která se dopracuje do podoby projektu. Na to by již měla být v rozpočtu na příští rok položka 25 milionů korun. Z těchto peněz uděláme projekt a následně bychom rádi v průběhu dvou až tří let halu postavili.,“ uvedl pražský radní pro oblast sportu Vít Šimral.

Městská část iniciativu Magistrátu hl. m. Prah vítá. Máme přislíbeno, že parkovací stání, které v bytovém domě Vršovická vzniknou nad rámec potřeb budoucích nájemníků, budou k dispozici i dalším obyvatelům naší městské části. Společně chystáme i další rozvojové akce, které tuto oblast postupně zpříjemní. Půjde například o revitalizaci okolí Botiče, které se promění v příjemnou odpočinkovou zónu,“ říká Martin Valovič, místostarosta Městské části Praha 10.

Architektonickou soutěž chceme vyhlásit v horizontu týdnů. V rámci soutěže bude řešeno území z mnoha vlivy a bude je návrhu to návrhu optimálně integrovat. Těšíme se na výsledky a na to, jak si s takto náročnou úlohou zpracovatelé poradí. Očekáváme, že vybraný návrh harmonicky propojí estetickou hodnotu, technickou vyspělost, ekonomické, funkční a provozní požadavky.“ dodává Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.